API og SDK

alle funksjoner tilgjengelig via kode

SMS Gateway

Du kan bruke Intellipush via våre SDKer, vi har ferdige feilsøkings- og utviklerverktøy. Vi tilbyr også god sikkerhet hvor man kan låse APIet mot IP adresser m.m.
Vi tilbyr ferdige SDK til de mest brukte kodespråkene. Ta kontakt om du skulle ha noen spørsmål rundt våre SDK.

Kontakt oss på epost eller tlf: 900 74 103

Intellipush PHP SDK

Et moderne SDK basert på PHP. Bruker Composer og PSR-4. Les dokumentasjonen her.

Intellipush .NET SDK

Et moderne SDK basert på .NET. Les dokumentasjonen på hvordan du kommer i gang her.

x
x
x
x