.NET-SDK

Dokumentasjon og eksempler

Før du begynner

Last ned siste versjon av SDKet fra GitHub. Endringer, feil eller tilbakemeldinger kan du legge rett på GitHub. Evt kontakt oss på epost: post@nullintellipush.no.

Deklarer Intellipush og legg inn key og secret.

Copy to Clipboard

Sende en SMS

Send en SMS med gjentakelse eller i fremtiden, til en kontakt eller kontaktlister.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Sende flere SMS samtidig

Her kan du sende opptil 999 SMS i en request mot serveren. Kjappere for alle :)

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Alle valg når man sender en SMS

Her er oversikten over alle valgene du kan bruke når du sender SMS.

Copy to Clipboard

Oppdater SMS

Du kan oppdatere alle eller kun noen av verdiene på en SMS

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Slett SMS

Du kan slette SMSer som enda ikke er sendt.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent usendte meldinger

Henter ut meldinger som enda ikke er sendt.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent sendte meldinger

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent motatte meldinger

Henter ut meldinger som er motatt på kodeord.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent meldingsstatus

Sjekk status på en melding.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Kontaktfilter

Ved flere anledninger kan du filtrere kontaktlister med følgende filter.

Copy to Clipboard

Opprette en kontakt

Du kan opprette kontakter som vi senere kan legge i kontaktlister.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent en kontakt

Hent ut hele kontakter baret på kontakt id.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Oppdater en kontakt

Oppdater kontakten med ny informasjon.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Slett en kontakt

Denne er vel selvforklarende…

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Opprett en kontaktliste

Lag en ny kontaktliste.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent en kontaktliste

Denne returnerer en kontaktliste, samt id på alle kontaktr i listen.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Oppdater kontaktliste

Gi en kontaktliste et nytt navn.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Slett en kontaktliste

Sletter en kontaktliste, men sletter ingen av kontaktene i kontaktlisten.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Legg kontakt i kontaktliste

Legger en kontakt til i kontaktliste klar for filtrering og søk.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Fjerne kontakt fra kontaktliste

Fjerne kontakt fra en kontaktliste.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent antall kontakter i kontaktlisten

Henter ut antall kontakter i en kontaktliste basert på innsendte filtreringskriterier.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Hent kontakter i kontaktlisten

Hent og filtrer kontakter som ligger i kontaktlisten.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Kontakter som ikke er i kontaktlisten

Søk etter kontakter som ikke allerede er lagt til i en kontaktliste.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard

Info om brukerkonto

Hent ut informasjon om aktiv brukerkonto.

Copy to Clipboard
Copy to Clipboard