Ja, vi har et moderne API med OAuth 2.0 autentisering og fullstendig Swagger dokumentasjon . Dette gjør at vi i utgangspunktet kan integrere mot alle mulig løsninger, og disse kan integrere mot oss.

Les mer om SMS API her.