Når du sender melding via Intellipush, og bruker vår kortlink (1p.nu) så vil vi generere en unik link per mottaker. Når du legger inn din link (F.eks https://www.intellipush.com ) i meldingen som skal sendes, vil valget “forkort linken” dukke opp under meldingsfeltet. Klikk på denne, og vi endrer til vår 1p.nu link. Dette gjør oss i stand til å vite nøyaktig hvem som har klikket på linken og hvem som ikke har klikket. Vi kan automatisk generere nye lister basert på denne informasjonen, og du kan derfor sende nye meldinger kun til de som har klikket på linken, evt de som ikke har klikket på linken.