Intellipush har et Plugin for WordPress, dette kan installeres enkelt og gjør det mulig å sende SMS direkte fra WordPress.

Kontakt oss for mer informasjon!