Du kan opprette kodeord ved å gå logge inn og trykke på «kodeord Innstillinger» i menyen. Klikk «+ registrer kodeord» og sjekke om kodeordet du ønsker er tilgjengelig, og hvilke kortnummer det er ledig på. Til slutt velger du kortnummeret og registrerer kodeordet og kortnummeret til din konto. Alt skjer automatisk, og vi ordner alt med operatører og andre dette må registreres med.