Nye kontakter opprettes ved å klikke på menyvalget “kontakter” og deretter på “ny kontakt”, evt kan du importere kontakter fra en excel eller csv liste.