Ja, så lenge du har registrert et kodeord kan kunden svare ved å sende kodeordet + melding til det kortnummeret du har registrert deg på.