Har Intellipush et API/SDK?

Ja, vi har et API og komplett SDK for PHP, Python og .Net. Dette gjør at vi i utgangspunktet kan integrere mot alle mulig løsninger, og disse kan integrere mot oss. Les mer om SDK her.