Mobilmarkedsføring

Mobilmarkedsføring er fremtidens markedsføring. I følge Statistisk Sentralbyrå hadde 98% egen mobiltelefon i 2021 og 86% av disse brukte mobiltelefonen til å sende SMS privat. Tallene representerer mobilbruk per gjennomsnittsdag basert data fra personer i aldersgruppen 9-79 år i 2022. Hva er sannsynligheten for at noen i målgruppen din bruker mobiltelefonen sin aktivt i hverdagen? Ganske høy, ikke sant?

Den nye digitale tidsalderen

Mobiltelefonen har gått fra å være et verktøy til å bli en essensiell del av hverdagen vår. Nye undersøkelser viser at vi i snitt bruker to og en halv time på mobilen i snitt hver dag, og mange bruker langt mer tid enn det. Mobilen har blitt en forlengelse av armen vår, og uansett i hvilken situasjon vi befinner oss i er telefonen ved vår side. Ironien er at bedrifter i snitt kun bruker 13% av markedsbudsjettet på mobilmarkedsføring. Av disse 13 prosentene er få mobiloptimalisert.

Likevel er det mange bedrifter som har skjønt at fremtiden for markedsføring er mobil. Dette har resultert i at bedrifter nå kaster penger etter denne formen for markedsføring uten mål og mening. Dette resulterer i markedskampanjer og SMS-markedsføring som hverken gir resultater eller er av verdi for kunden.

Effektiv mobilmarkedsføring

For å oppnå gode resultater med mobilmarkedsføring, er du nødt til å ha et bevisst forhold til fremgangsmåten og formålet. For det første er du nødt til å sette deg noen mål for markedsføringen. Hva vil du at kundene dine skal gjøre når de får meldingen din? Uten et tydelig mål, skyter du i blinde.

Det neste steget er å finne ut hvem du snakker til. En effektiv mobilmarkedsføringskampanje er målrettet og gjennomtenkt. For å oppnå de beste resultatene er du nødt til å segmentere kundegruppene dine inn i mindre grupper og sende målrettede kampanjer som de er interessert i.

Før du sender SMSen, må du sørge for at meldingen er appellerende nok til at kunden leser den. På samme måte som jurister i advokatserier har en sterk "opening statement", må du starte meldingen din med et smell! Fortell kunden hva de får ut av å lese meldingen din med en gang. I tillegg må resten av meldingen din være vel utformet og prege kunden. Det kan du gjøre ved å ha med retoriske virkemidler og følelser i meldingen. Hva vil du at kunden skal føle når de leser beskjeden din?

Det siste du må huske på er en Call-To-Action! Fortell kunden hvordan de kan lese mer, eller kjøpe produktet eller tjenester du markedsfører. Hvis du inkluderer en kortlink i slutten av meldingen vil du i tillegg få konrekte tilbakemeldinger på effekten av meldingene og CTAene dine.

Mobilmarkedsføring er fremtidens markedsføring. Hvis du ønsker å skille deg ut og lykkes i en digital verden full av informasjon og gode tilbud, er du nødt til å ha godt gjennomtenkte markedsføringskampanjer på mobil. Nå har du all informasjonen du trenger for å lykkes, så er du klar til å sette i gang?