Millennials og Gen Z

Uansett hvilken kommunikasjonskanal du bruker, er det viktig at du kjenner til målgruppen du henvender deg til. Hvem er de, hva er de interessert i og hvordan kan du appellere best mulig til dem. Når du skal rette kampanjer mot en yngre generasjon, er det derfor viktig at du gjør et godt forarbeid for å vite hva som vil engasjere. For å gjøre jobben enklere har jeg, en selverklært hybrid, laget en guide for å hjelpe deg engasjere generasjonene millennium og Gen Z på SMS.

SMS har blitt et av de mest populære kanalene for kommunikasjon med kunder. I følge OpenMarket foretrekker 83% av millenniumsgenerasjonen å tekste en bedrift framfor en telefonsamtale. To tredjedeler av millenniumsgenerasjonen (1981-1996) og generasjon Z (1997-2012) foretrekker SMS ovenfor E-post. Mobiltelefonen har vært en stor del av livet til de yngre generasjonene. Det gjelder spesielt generasjon Z, eller Gen Z som de kalles, som ofte blir referert til som «digital natives».

Snakk samme språk

Når jeg sier snakk samme språk så mener jeg det ikke bokstavelig som i morsmålet deres. Det er mer snakk om måten du formulerer deg på og ordlyden i meldingene du sender. Den yngre generasjonen, og kanskje spesielt generasjon Z, bruker mange nye ord og uttrykk, spesielt fra populærkultur. De kan ofte virke fremmede for noen som ikke er inne i denne kulturen. Det er mye bruke av låneord fra engelsk og omformuleringer som vi ikke lærte på skolen.

Å «diche», «chille» og «cheate» har blitt en naturlig del av vokabularet. Men det er ikke alltid like lett å vite hva som er «inn» og hva som er «ut» å si. Det er lite som er mer cringey enn å prøve for hardt. Hvis du lurer på hva det betyr så er det nok lurt å oppsøke hjelp med formuleringen. Du kan prøve å være på de kanalene hvor de unge tilbringer mest tid. Følg med på Instagram og TikTok, følg influencere og vær oppmerksom på hva slags trender som sprer seg på disse sosiale mediene. Men det viktigste er at meldingen din fremstår som oppriktig og autentisk.

Vær autentisk og appeller til følelser

Det har blitt forsket på hvilke virkemidler som skal til for å skape en god assosiasjon av kampanjer blant de yngre generasjonene. Alison Munsch gjennomførte en kvalitativ studie om effekten av digital markedsføringskommunikasjon og reklame på millenniumsgenerasjonen og generasjon Z. Hun avdekket at blant annet bruk av humor har en svært positiv effekt på de overnevnte aldersgruppene. Bruken av humor eller andre følelser i kampanjene oppfattes som personlig. Det gir kundene en sterk tilhørighet til merkevaren din. (LINKER TIL «APPELLER TIL FØLELSER»)

Hvordan selskapet blir oppfattet er spesielt viktig for den yngre generasjonen. I følge IBM Institute of Business Value støtter Gen Z i større grad bedrifter som de oppfatter som lekne og kule. Det høres ut som en selvfølge, men det handler om mer enn bare hva selskapet selger.

De yngre generasjonene er i mye større grad opptatt av menneskene bak bedriften. For å lykkes med markedsføring rettet mot disse generasjonene er det viktig at markedsføringen er autentisk og viser alle sider ved bedriften. De er ikke opptatt av de finpussende og upersonlige reklamene som dominerte markedet før sosiale medier tok over. Kommunikasjon som oppfattes som organisk og menneskelig har en langt større effekt enn rigide og finpolerte kampanjer.

Hva verdsetter de?

For å ha en effektiv markedsføringskampanje er du nødt til å vite hva mottakerne verdsetter. Hva slags verdier har de, og hva er det som får dem til å tikke? Vi har noen generaliserte ideer om verdigrunnlaget til de ulike generasjonene. Selv om dette ikke gjelder alle som hører til under millenniumsgenerasjonen eller gen z, så gir det oss en god pekepinn på hva vi burde fokusere på når vi snakker med disse målgruppene.

Millenniumsgenerasjonen

Når det kommer til millenniumsgenerasjonen, har de en tendens til å verdsette sosialt bevis før de tar en beslutning. Andres erfaringer hjelper disse med å velge ut produkter, tjenester og bedrifter å kjøpe av. Her gjelder det å vise fram fordelene med merkevaren din gjennom kundeomtaler. Disse resonnerer like sterkt med millenniumsgenerasjonen som personlige anbefalinger sammenlignet med andre aldersgrupper. På SMS kan dette enkelt gjøres ved å inkludere uttalelser som «gjør som 3000 andre og ...». Du kan også linke direkte til kundeomtaler av produktene eller tjenestene du promoterer.

Gen Z

For Gen Z gjelder å bli oppfattet som troverdig og transparent. Denne generasjonen verdsetter problemløsing over informasjon og kampanjer. For å appellere til Gen Z er det viktig at bedriften viser at de tar ansvar og er en del av løsningen når det gjelder sosiale utfordringer.

Et veldig godt eksempel på dette er smykkemerket Pura Vida Braclets. De brukte SMS kommunikasjon til å fortelle om de ulike veldedighetene og stiftelsene de støtter. Blant disse er organisasjonen «Feeding America». Selskapet lovet å donere $1 for hver ordre i april med mål om å samle inn $200 000 eller 2 millioner måltider. Kampanjen førte til at de, i tillegg til å nå målet, oppnådde en 15x ROI på SMS kampanjer. Dette er et godt eksempel på hvorfor du bør være bevisst på å trekke frem selskapets verdier, visjon og misjon i kampanjene for å engasjere seg med Gen Z.

Det er heller ikke til å stikke under en stol at denne generasjonen har en - vel.. spesiell type humor. Jeg kan si det for jeg er teknisk sett en Gen Z´er selv. Humoren har en tendens til å være mørk og uforståelig for andre utenforstående. For å treffe denne målgruppen er du nødt til å være litt tøff rett og slett. Innholdet bør være tidsrelevant, inneholde humor og kanskje en referanse til en aktuell meme. (Det uttales (/mi:m/) og du finner en forklaring på hva det er her – you´re welcome!).

Hva har de tilfelles?

Det er visse SMS kampanjer og meldinger som resonnerer på tvers av generasjonene. En rapport fra 2022 undersøkte meldingsengasjement på tvers av generasjoner i USA. Ifølge funnene i rapporten kom det fram at amerikanske kunder interagerer med SMS meldinger i større grad dersom de inneholder:

• Tilbud og rabattkoder

• Relevante produkter

• Relevant innhold

 

Avslutningsvis er det viktig at du husker på å ha dokumenterbart samtykke, skrive relevante meldinger og sørge for at du inkluderer følelser i meldingene dine uansett hvem mottakeren er. Snakk med kunden og sørg for å vise at du tar hensyn til deres interesser og behov. Den eneste som kjenner kundene dine bedre deg er kunden selv!