Historien om SMS

SMS har blitt en integrert del av vår daglige kommunikasjon, men det var ikke alltid tilfelle. SMS har en spennende historie som strekker seg tilbake til 1980-tallet. Det skjedde i de dager at den første kommersielle SMSen ble sendt i 1992. Den hadde et svært enkelt budskap: "Merry Christmas". I dag har SMS langt flere bruksområder i tillegg til å ønske hverandre god jul. Det brukes til alt fra personlig kommunikasjon til markedsføring og informasjonsdeling. La oss ta en titt på hvordan SMS utviklet seg fra en begrenset teknologi til en av de mest populære kommunikasjonsformene vi har i dag.

Det hele startet med ...

SMS historien startet I 1984 da European Telecommunications Standards Institute (ETSI) dannet en gruppe ingeniører som skulle utvikle GSM (Global System for Mobile Communications). Dette systemet skulle brukes til å standardisere mobiltelefonteknologi og gjøre det lettere å kommunisere over grenser. Opprinnelig ble denne teknologien utviklet for å utnytte ledig plass i systemet, men etterhvert utviklet det seg til å bli et viktig kommunikasjonsverktøy.

Et av de første målene til GSM var å utvikle en enkel meldingstjeneste som kunne sende korte beskjeder til mobiltelefoner. Dette var en vanskelig oppgave, da mobiltelefoner på den tiden var store og kostbare, og ideen var vanskelig å gjennomføre i praksis. Men hvis det var noen som kunne få det til så var det ingeniørene i GMS, og det gjorde de! De utviklet teknologien og kalte tjenesten for SMS, eller "Short Message Service".

Ny teknologi, nye utfordringer

SMS ble introdusert på 1990-tallet, men det var ikke umiddelbart en suksess. En av de største utfordringene var at meldingene var begrenset til 160 tegn. Dette begrenset bruken av SMS, og det tok noen år før teknologien ble populær.

En annen begrensning var at SMS kun fungerte som enveiskommunikasjon. Du kunne sende en melding til noen, men du kunne ikke motta en melding tilbake. Dette begrenset bruken av SMS, og det tok noen år før toveiskommunikasjonen ble introdusert. Til tross for disse begrensningene, begynte SMS å ta av på slutten av 1990-tallet. Dette var blant annet som følge av at Nokia lanserte telefoner som støttet SMS-kommunikasjon i 1993. Dette var også flere faktorer, som blant annet økende antall mobiltelefonbrukere, billigere priser på mobiltelefoner og økt tilgjengelighet av SMS-tjenester.

SMSens popularitet

I løpet av 2000-tallet nådde populariteten til SMS historien nye høyder. Mobiloperatører begynte å tilby abonnementer som inkluderte ubegrensede SMS-meldinger, noe som gjorde det billigere for brukerne å kommunisere via SMS. Samtidig ble det lansert flere mobiltelefoner med tastatur, som gjorde det lettere å skrive SMS-meldinger. Dette resulterte i at det i 2004 ble det sendt over 500 milliarder SMS-meldinger over hele verden.

SMS ble også stadig mer integrert i andre teknologier. For eksempel ble det mulig å sende SMS-meldinger fra datamaskiner ved hjelp av SMS-gatewayer.

SMS sin rolle i dag

I dag er SMS fortsatt et av de viktigste kommunikasjonsverktøyene vi har. Selv om det har blitt introdusert andre alternative kommunikasjonsformer som WhatsApp og iMessage, er SMS fortsatt den mest pålitelige måten å sende meldinger på. Det krever ingen internettforbindelse, og alle med en mobiltelefon kan motta SMS-meldinger.

I tillegg har SMS fått en stadig viktige rolle for bedrifter. Det er enklere enn noen gang å sende store mengder SMS-meldinger til kunder, noe som har gjort at SMS-markedsføring har blitt stadig mer populært i løpet av de siste årene. SMS har blitt en sentral del av kommunikasjonsstrategien til bedrifter, og bidrar til mer personlig kommunikasjon med kunder.

Så neste gang du sender eller mottar en SMS, tenk på den begivenhetsrike julen i 1992 som gjorde SMS historien mulig.