Pass på hva du sier

Når du kommuniserer, er det viktig at du gjør deg forstått. Språk er virkemiddelet og verktøyet vi bruker på en daglig basis for å kommunisere med andre. For å få til en effektiv kommunikasjon, er vi nødt til å tilpasse språket til mottakeren. Det hjelper ikke med godt innhold hvis språket ikke blir forstått. Det samme gjelder når du skal sende ut SMS til kundene dine. Språket må tilpasses mottakerne, så pass på hva du sier!

Språket i SMS er det viktigste verktøyet du har. Det er derfor viktig at du er kort og konsis i meldingen, samtidig som du gjør deg forstått. Du bør bruker språk som resonnerer med kundene dine, og som viser at du vet hvem du snakker med. Språket og formuleringen på meldingene vil variere avhengig av målgruppen din. Det er ulike mange faktorer å ta hensyn til, men du gjøre jobben din betydelig enklere hvis du vet hvilken generasjon målgruppen din tilhører.

Her er tre ting du bør gjøre for å formulere forståelige og effektive meldinger:

Start med et smell

Den første setningen i meldingen avgjør om kunden bruker tid på å lese resten av SMSen eller ikke. Start med å fange kundens oppmerksomhet. Hvis det er en kampanje eller informasjon som du vet kunden vil ha, så må det komme tydelig fram med en gang.

Ha en sterk Call-To-Action

Ikke vær redd for å være kreativ med måten du oppfordrer kundene dine til å handle på. Så lenge du har et tydelig mål bak oppfordringen, kan du bruker alt fra virkemidler som humor til følelsen av knapphet til å gi kundene dine et siste nudge over målstreken.

Personaliser meldingen

Personalisering er en av de mest effektive måtene å få meldingene dine lest på. Ha med fornavnet til kunden, inkluder relevant informasjon om produkter eller tjenester de har behov for og gi dem personlige tilpassede tilbud basert på interessene og handlemønstrene deres.

Noen ting kan passe fint for én målgruppe, men ikke i det hele tatt for en annen. Med det sagt, følgende er 2 ting du bør gjøre, men med omhu:

Bruke slang og forkortelser

Slang og forkortelser kan være svært effektive hvis du kjenner målgruppen din godt nok til å vite at de blir forstått. Hvis ikke risikerer du å bruke ord og uttrykk som gjør budskapet ditt uforståelig og, som i verste fall, kan bli misforstått.

Ha med referanser

Hvis du retter deg mot gen Z kan en referanse til popkultur eller en populær TikTok trend gjøre at meldingen din skiller seg og ut og oppleves som relevant for målgruppen. Hvis du derimot bruker en referanse som kundene dine ikke kjenner seg igjen i kan den gjøre mer skade enn godt .

Sist men ikke minst er én ting du bør unngå for enhver pris:

Feil språk

Det hjelper ikke å ha et fantastisk tilbud på norsk hvis målgruppen din ikke kan språket. Det blir som å rope «ild» til gruppe turister og forvente en reaksjon. Hvis bedriften din retter markedsføringen sin mot en internasjonal målgruppe kan det sikreste være å bruke et internasjonalt språk som engelsk.