Hva er SMS

SMS (Short Message Service), tekstmelding, melding; kjært barn har mange navn. SMS er en tjeneste tilgjengelig på mobiltelefoner. Mottakeren er en mobiltelefon, men meldingene kan du sende både fra en annen mobiltelefon eller fra en PC. For å sende SMS fra en PC, benytter du deg vanligvis av en portal som for eksempel Intellipush. Alternativet er å integrere Intellipush i ditt eget system med en API.

Én SMS-melding består av inntil 160 tegn. Det er mulig å sende lengre meldinger, da regnes disse som flere SMSer i én melding. I dette tilfelle reduseres antall tegn til 153 ettersom 7 tegn benyttes til å gjennomføre oppdelingen. Hvis du skal inkludere emojis i meldingen, reduseres antall tegn til 70.

Dette verktøyet kan brukes som en kanal for kommunikasjon, informasjon og til markedsføring.

SMS kommunikasjon

SMS er en utrolig effektiv kanal å bruke til kommunikasjon. Hvorfor det, spør du? For det første så er det den beste og raskeste måten å nå ut til flere mottagere på. 99% av alle meldingene åpnes, sammenlignet med 18% for e-post. 97% av disse meldingene leses innen 15 minutter. SMS har en klikkrate på 45%, det vil si at 45% av alle mottagerne klikker på en lenke eller tilsvarende i meldingen. Tilsvarende tall for e-post og sosiale medier overstiger sjeldent 5%. Med Intellipush sin egenutviklede kortlink vil du til enhver tid kunne få oversikt over klikkraten på meldingene, og hvilke mottagere som åpner meldingen.

En annen fordel med SMS er at det ikke krever annet enn dekning for å nå mottageren. Med push varsler i app er du avhengig av at mottageren har tilgang til internett. I kritiske situasjoner eller i situasjon hvor det haster å sende ut en beskjed, vil det være langt mer effektivt og troverdig med en SMS-melding.

Kort fortalt:

 • Du trenger ikke en app for å motta beskjeder
 • Egner seg for alle typer mobiltelefoner
 • Trenger ikke internettforbindelse

SMS som informasjonskanal

SMS er en god måte å holde kunder og brukere informert på. Det kan brukes til å informere om endringer i drift, åpningstider eller regler og retningslinjer. Du kan sende ordrebekreftelser og holde kunden oppdatert på kjøpsprosessen – er varen pakket, sendt og levert? Må du booke om frisørtimen? Send en melding og forsikre deg om at kunden mottar beskjeden.

Du kan sende påminnelser for:

 • Legetime
 • Frisørtime
 • Bilverksted
 • Dekkhotell
 • Forfall på faktura
 • Hva enn du måtte trenge!

SMS er en svært effektiv måte å få ut informasjon på til mange mennesker på en gang. Arrangerer du en festival, et sportsarrangement eller en konferanse? Det er viktig at deltagerne har riktig og oppdatert informasjon om fasiliteter, tidsplan og annen praktisk info. Har en av artistene avlyst eller har det skjedd en utsettelse, er det viktig at deltagerne er informert og det er enda viktigere at denne informasjonen når fram.

Som kommune eller offentlig institutt, er det like viktig å informere innbyggere, foreldre og ansatte.

Kommuner kan informere om:

 • Veiarbeid
 • Vanningsrestreksjoner
 • Avfallstømming
 • Streik
 • Vedlikeholdsarbeid
 • Kveld- og nattarbeid
 • Arrangementer
 • Ulykker

Skoler og barnehager kan informere om:

 • Viktige hendelser
 • Tidspunkt for møter og arrangementer
 • Praktisk info
 • Endringer i timeplanen

SMS kan også brukes som en nøkkel. Noen av våre kunder benytter seg av SMS til å gi adgang til ulike fasiliteter som hotellrom, gymsal, badstuer og andre løsninger som krever adgang. Tekstmelding er en sikker måte å sende ut slik informasjon på, og gjør det enkelt å forsikre deg om at informasjonen kun gis til de som skal ha den. Det er enkelt å gi engangskoder, og sende en ny når det trengs.

SMS markedsføring

Markedsføringshenvendelser, inkludert på SMS, er lov å sende kun til personer som har gitt samtykke til å motta slike henvendelser. Du som avsender må kunne dokumentere at mottakerne av disse meldingene har gitt sitt samtykke, samtidig som du gir dem en tydelig og enkel mulighet til å melde seg av tjenesten. Det er forbudt å sende markedsføringshenvendelser eller andre meldinger som kan føre til salg til personer som ikke har aktivt samtykket til dette. Grunnen til dette forbudet er fordi denne formen for markedsføring kan oppfattes som påtrengende, og belaster kommunikasjonsnettet.

For å forsikre deg om at du holder deg på riktig side av markedsføringsloven og overholder retningslinjene for SMS markedsføring, er du som avsender ansvarlig for å holde deg oppdatert på hvilke lover og regler som gjelder.

Vi i Intellipush utviklet en egen svartliste for de kundene som melder seg ut av mottakerlisten din for å gjøre det enklere for deg å holde styr på hvem du kan kommunisere med og ikke. For å melde seg av en mottakerliste, sender kunden et kodeord etterfulgt av «stopp» til kortnummeret som tilhører bedriften. I det en avmelding sendes inn, vil kontaktinformasjonen til gjeldende kunde legges til i svartlista, og vedkommende vil ikke lenger kunne motta meldinger som sendes fra bedriften din. Dersom kunden ombestemmer seg, kreves det at kunden aktivt melder seg inn i kundeklubben din igjen ved å sende inn et kodeord til kortnummeret du har registrert på bedriftens konto.

Kampanje med SMS

Å sende en kampanje er en av de vanligste måtene bedrifter bruker SMS på. Kampanjer, salg og andre tilbud sendes ut til kundelister og brukere som har gitt sitt samtykke til å motta tilbud og nyheter på SMS. En av de viktigste tingene å huske på når du skal sende ut en kampanje er å sørge for å være så treffsikker som mulig. Dette kan du gjøre ved å segmentere kundegruppen din. Du kan segmentere basert på for eksempel interesser, demografi og kjøpemønster.

For å kunne optimalisere kampanjene dine, er det viktig å få innsikt i hva som funker og hva som ikke funker. Dette kan du gjøre ved å analysere responsen til kundene dine. Hvor mange er det som har åpnet kampanjelenken for eksempel? Dette kan du enkelt få svar på med kortlinken til Intellipush. Du får oversikt over klikkraten i prosent, antall besøk, antall unike besøk og antall mottagere av linken. Her får du også muligheten til å opprette nye kontaktlister basert på disse tallene. Opprett en kontaktliste med de som enten har besøkt URL-linken eller de som ikke har besøkt den. Du kan også eksportere besøksdata til Excel og sammenligne ulike kampanjer opp mot hverandre.

En annen viktig ting å vurdere når du skal sende ut kampanjer, er hvordan du kan personalisere meldingene du sender ut. En måte å gjøre det på er ved å inkludere kunders fornavn i meldingen. I tillegg kan du sende kampanjer rettet mot enkelte kunder. Er kunden interessert i turklær, eller er det småbarnsfamilier blant kundegruppen din? Send kampanjer rettet mot deres interesser og behov, og sørg for at meldingen er personlig tilpasset mottager.

Segmentering

Segmentering er en form for inndeling av kundebaser og målgrupper basert på ulike kriterier. Dette kan være basert på demografi, interesser eller behov. Kriteriene for segmentering er avhengig av bedriften din, produktene og tjenestene dere tilbyr og kundene dere retter dere mot.

Hvorfor er det viktig med segmentering? Det er ikke alle tilbud og kampanjer som egner seg like godt for alle typer kunder. Kundene dine har ulike interesser, behov og livvstil. Kampanjene du sender ut bør være bevisst tilpasset disse ulikhetene. Dersom du har data på kjøpshistorikken til kundene, kan denne brukes i segmenteringsprosessen. Hvordan du segmenterer vil være opp til deg, og hvilken informasjon du har tilgjengelig på kundene dine. Det er tross alt du som kjenner kundene dine best!

Fordelene med segmentering

Segmentering nytter seg når du skal forsikre deg om at meldingene som sendes ut er så treffsikre som overhodet mulig. Samtidig har det en verdi for deg og din bedrift. Ved å segmentere kundene dine og sende ut meldinger basert på disse undergruppene, vil du på sikt spare penger på SMS utsendelsene. Det sier seg selv at en undergruppe vil bestå av et færre antall kontakter enn den overordnede listen med kontaktinformasjonen til alle kundene som ønsker å få tilbud fra deg.

En annen fordel for segmentering er at du kan gjøre tilbudene mer personlig tilpasset kundene. Dette kan føre til en høyere gjennomsnittlig åpnings- og klikkrate. Grunnen til det er fordi kunden er interessert i det de får tilbud om, som igjen kan føre til at de i høyere grad trykker seg inn på nettsiden din og gjennomfører et kjøp.

En annen nyttig måte å segmentere på er basert på klikkraten på linkene du sender ut. Du kan lage nye kontaktlister med de som ikke har besøkt URL-lenken. Hvorfor er dette nyttig? Hvis du ønsker å sende ut en påminnelse om en kampanje eller et tilbud, gjelder det å være bevisst på hvem du sender påminnelsen til. Med muligheten til å lage kontaktlister med kun de som ikke har klikket på linken, er du mer treffsikker. Kun kundene som ikke har benyttet seg av tilbudet vil motta påminnelsen, og du spare kundene som allerede har foretatt seg et kjøp for en unødvendig påminnelse. Ikke bare det, men du sparer penger på å være bevisst på hvem som kan ha nytte av meldingen og ikke.

Forskjellen på segmentering og retargeting

Med segmentering har du full kontroll over kundene du legger til i kontaktlistene. Du kan sende målbevisste annonser, og ha full kontroll over hvem som er interessert og ikke. Det er ikke alltid tilfelle med retargeting. Retargeting sender annonser rettet mot kunder som har vist interesse for produktene eller tjenestene du tilbyr.

Ulempen med denne typen annonsering er at det ikke alltid er oppdatert på om kunden har foretatt seg et kjøp eller om kunden har mista interessen. Kanskje livssituasjonen har endret seg og de ikke lenger har behov for produktet eller tjenesten som annonseres.

SMS for bedrift

SMS for bedrift er en sikker, enkel og effektiv måte å nå ut til kunder og ansatte på. Tjenesten er webbasert, og kan enkelt integreres i eksisterende systemer ved hjelp av vårt API. Det betyr at du i praksis får alle verktøyene og hjelpemidlene som Intellipush tilbyr direkte i webløsningen eller kassasystemet du bruker.

Velger du å bruke plattformen på web-løsningen, trenger du hverken utvikling eller kunnskaper innen koding for å komme i gang. Da har du alle verktøy og all data tilgjengelig under «Min side» på intellipush.com. Med denne løsningen kan du enkelt sende ut SMS og har full oversikt over sendte og mottatte meldinger.

For å gjøre det enkelt for bedriften din å sende ut SMS på en effektiv måte, kan du lage og lagre egne maler som kan benyttes. Malene kan senere både redigeres og slettes etter behov. I tillegg kan du velge mellom å sende ut meldingen med en gang eller planlegge tidspunkt for utsending i framtiden. Send meldingen til hele kontaktlister, enkelte kontakter eller egendefinerte nummer. Du har også muligheten til å sende gjentagende meldinger på en daglig, ukentlig eller månedlig basis.

Et bærekraftig valg

Bruker du e-post til å sende ut nyhetsbrev? Nå kan du sende ut nyhetsbrevene eller andre filer på SMS og nå et større antall mottagere. Det er så enkelt som å laste opp og sende filen som en link i meldingen. Visste du at SMS også er mer miljøvennlig enn e-post? En gjennomsnittlig e-post har et utslipp på 4 gram CO2, sammenlignet med SMS som har et utslipp på 0.014 gram. Men hva betyr det? Med denne mengden CO2 tilsvarer 65 e-post en kjøretur på 1 km. For samme mengden utslipp kan du sende rundt 20 000 SMS. Så ikke bare er SMS mer effektivt, det er også en mindre belastning på miljøet.

Mengden CO2 utslipp ved sendelse av E-post sammenlignet med SMS

SMS for intern kommunikasjon

En god drift er avhengig av en god kommunikasjonsflyt. Hva gjør du hvis en nødsituasjon oppstår? Eller du ønsker å informere mange ansatte om en endring raskt og effektivt? Du kan enkelt sende SMS til flere samtidig ved å opprette en kontaktliste med de aktuelle ansatte.

Bruk SMS og masseutsendelse til å sende påminnelser om møter, eller andre viktige hendelser.

Integrer med API

Et API (Application Programming Interface), eller programmeringsgrensesnitt på norsk er en programvareformidler som tillater to applikasjoner å snakke sammen. Vi er omringet av APIer. Hver gang du bruker Facebook til å logge inn på en nettside, eller sjekker værmeldingen bruker du et API.

APIet er som en servitør på en restaurant. Servitøren tar imot bestillingen din, og videreformidler dette til kokken som lager maten. API fungerer som en tolk, den tillater ulike programmer å snakke sammen. Programmeringsgrensesnittet informerer om reglene som må til for å gjennomføre kommunikasjonen. Det følger en protokoll om hvilken informasjon som kreves og hva sluttresultatet blir. Hvis informasjonen du oppgir er feil, blir forespørselen avvist.

For å bruke en API trenger du en API nøkkel. Intellipush sitt API er sikret med OAuth 2.0 autentisering, og krever dermed et API ID og API secret, eller passord, for å sikre tilgangen. Denne informasjonen har du tilgjengelig på din side under API innstillinger. På denne måten er APIet både sikkert og åpent for alle med en konto på Intellipush.com.

Pris på SMS

Prisen på SMS varierer avhengig av tilbyder og størrelsen på bedriften. Prisen oppgis ofte som en fast pris per SMS. Noen bedrifter tilbyr et abonnement med en fast månedspris for SMS-tjenesten, og i noen tilfeller kreves det et etableringsgebyr. Denne prisen varierer fra bedrift til bedrift.

Prisen på SMS hos Intellipush er avhengig av volumet bedriften din ønsker å sende. Jo flere SMSer jo lavere prisen vil være per SMS. Vi har hverken månedspriser eller etableringsgebyr, og du betaler kun for de SMSene du sender. Bedriften din kjøper credits som kan brukes til å sende SMS. Én credit tilsvarer 0,9 SMS. Jo flere credits du kjøper av gangen, jo lavere vil prisen være per SMS. Når du kjøper credits, vil disse være gyldig i 24 måneder - eller to år.

Credits kjøpes direkte i nettsiden. Kjøpet gjennomføres med en såkalt prepay metode, hvor du fyller inn kortinformasjonen din og gjennomfører et vanlig kjøp akkurat som på en nettbutikk. I noen tilfeller tilbyr vi faktura til større kunder, men dette gjelder kun bedrifter som sender over 1 million SMS i året.

Med Intellipush har du også muligheten til å sende SMS til utlandet. Vi tilbyr SMS på et internasjonalt plan. Antall SMS per credit vil varierer avhengig av hvilket land du vil sende til. For eksempel så vil 1 credit tilsvare 0,88 SMS til Sverige, 0,46 SMS til Danmark og 0,98 SMS til Finland. Du finner en full oversikt over prisene våre på nettsiden under Priser. Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig på hvilken pris du kan få for din bedrift.