Call to action i SMS markedsføring

Call-to-Action (CTA) er et engelsk begrep, eller akronym avhengig av hvordan du velger å se på det. På godt norsk kan det oversettes til en oppfordring til handling. Vi er omgitt av CTAs. "Kjøp nå", "legg til i handlekurv", "meld deg på nyhetsbrev". Denne formen for oppfordring er en essensiell del av markedsføringsstrategien til enhver bedrift. Men for at de skal ha en effekt på mottakeren, er de nødt til å være godt gjennomtenkt. En god CTA er som en stor rød knapp. Fornuften sier "ikke trykk på knappen", men hjertet overbeviser med "hvorfor ikke?". Bli med videre så vi kan fortelle deg hemmeligheten bak hvordan du kan skrive uimotståelige Call-to-Action på SMS.

Hva er poenget med CTA?

Bak en hver handling er det en motivasjon. For å kunne skrive gode CTAs er du nødt til å først bli enig med deg selv om hva du prøver å oppnå. Vil du finne nye leads, øke trafikken til nettsiden eller få inn flere salg? Målet skal være klart og tydelig før du sender ut SMSen.

Samtidig så er du nødt til å se situasjonen fra kundens perspektiv. Hvorfor skal de gjennomføre handlingen? Hva får de ut av det? Her gjelder det å være transparent og vise kunden hva de får til gjengjeld. Samtidig må du løfte fram fordelene ved å velge deg og bedriften din. Og det er her uimotståelige Call-to-Action skinner.

Ikke gjør som alle andre

La meg ta deg med på en reise tilbake i tid. På barneskolen sang vi mye og ofte. Sang er vel ikke helt riktig å si, men det kom noe lignende melodisk ut av oss i hvert fall. Med enorm entusiasme og ikke et snev av gehør sang vi i kor "Du har noe ingen andre har. Ingen er som deg". Kanskje det er noe vi kan ta med oss videre inn i arbeidslivet? Sangen altså, men gjerne budskapet også!

Vi har en tendens til å hyperfokusere på hva alle andre gjør i håp om å oppnå like gode og bedre resultater. Du ser de samme strategiene, samme vinklingene og samme formuleringene på alt. Oppfordringene til handling er heller ikke et unntak. Men hvorfor skal du gjøre som alle andre når du har noe de ikke har? Her gjelder det å fokusere på det som gjør din bedrift unik og det som skiller deg fra konkurrentene i markedet. Du kan skille deg ut ved å for eksempel bruke humor eller spille på andre følelser. Her er det bare din egen fantasi som setter grenser .

Gjør det personlig

SMS er en personlig måte å nå ut til kundene på. En måte å personalisere meldingene på ytterligere er ved å inkludere ord som "deg" og "din". Et veldig godt eksempel på dette er en Call-to-Action fra nettsiden til Dropbox:

Dropbox

Som du ser så er CTA-knappen tydelig differensiert. Den er rammet inn av en boks med en annen bakgrunnsfarge som skiller seg fra resten av siden. Teksten "Finn planen din" er etterfulgt av en pil som indikerer handling. Med en slik CTA signaliserer du til kunden at det du tilbyr er personlig tilpasset deres behov. Ordene "finn" og "din" gir kunden en følelse av kontroll og at de tar et personlig valg - med støtte og hjelp på veien.

Hold det kort og konsist

SMS er en kort og konsis markedsføringskanal til å begynne med. Det betyr at dine CTAs bør være tilsvarende i lengde. Spar detaljene til nettsiden. I SMSen gjelder det å komme til poenget raskt og enkelt. Så lenge du kommuniserer budskapet, får frem fordelene og sper på med litt FOMO, trenger ikke selve oppfordringen å være på mer enn 2-5 ord. Hvis du i tillegg har gjort en god jobb på segmentering og personalisert meldingen, kan du trygt lene deg tilbake og nyte fruktene av ditt arbeid.