Bor du på landet eller i byen? Kanskje du er en ung student, eller muligens en voksen gründer. Viktigst av alt, liker du eller liker du ikke ananas på pizza? Avhengig av hva du svarer, tilhører du en eller annen undergruppe i markedet. Denne formen for inndeling av et marked basert på ulike kriterier kalles for segmentering. Slik kan du sende riktig melding til riktig kunde.

Hvordan segmenterer du?

Det er mange kriterier å velge mellom når du skal segmentere kundegruppen din. Denne formen for inndeling er avhengig av hva du selger, og hva du skal markedsføre. De vanligste kriteriene er geografi, demografi, psykografi og atferd. Denne måten å organisere kunder på gjør det enkelt å markedsføre og selge riktig produkter og tjenester til riktig kunder.

Den beste måten å segmentere på er å spørre kunden hva de er interessert i. En trebarnsmor vil være interessert i andre produkter og tjenester enn en 16-år gammel gutt. En dyrebutikk kan for eksempel segmentere etter hvilke dyr kunden eier eller har interesse for. En barnebutikk kan tilpasse etter alder, mens en bedrift i elektronikkbransjen kanskje vil segmentere etter kundens interesse for ulike varemerker eller apparater.

Ved å tilby kunden en kundeklubb for varer og tjenester de interesserer seg for, sørger du for å gjøre opplevelsen så personlig tilpasset som mulig. På denne måten forsikrer du deg også om å rette markedsføringen mot de som faktisk er potensielle kunder. Dette er kostnadsbesparende for bedriften din, og ivaretar merkevaren og omdømmet ditt. Ikke minst så ivaretar du kundene dine og deres interesser.

Rett budskap til rett tid

Det er viktig å skille mellom segmentering av kundene og såkalt retargeting-annonsering. Med retargeting så tilpasses reklamer basert på produkter som kunden har vist interesse for. Disse produktene dukker da opp som annonser på nett og sosiale medier. Dette kan være en svært effektiv markedsføringsstrategi hvis kunden er i shoppingmodus, men det lønner seg å være forsiktig. Det som kan skje er at de samme annonsene dukker opp gang på gang, til tross for at kunden kanskje har mista interessen eller allerede har gjennomført kjøpet. Annonsene går fra å være effektive subliminale påminnelser til synlige irritasjonsmomenter.

Med segmentering kan du sørge for at tilbudene og informasjonen som sendes ut er relevant og interessant for mottakeren. Forskjellen er at du kan tilpasse innholdet og variere på produktene som settes i rampelyset. På denne måten kan du eksponere varene dine og utvide kundens horisont samtidig som du holder deg innenfor kundens interesseområder. I tillegg har kunden selv vist interesse for varene og tjenestene dine ved å ha takket ja til å motta SMS fra bedriften din. Dette er et optimalt utgangspunkt for kommunikasjon!

Så hva venter du på? Begynn å sende riktig melding til riktig kunde i dag med Intellipush!