Effekten av SMS kommuniasjon

Det er mange fordeler ved å bruke SMS som en del av markedsføringsstrategien din. Argumentet som brukes om og om igjen er effekten av SMS. Du har sikkert hørt argumentene: En åpningsrate på 99 prosent og en klikkrate som overstiger alle andre kanaler med hele 45 prosent. Men har vi noen reelle eksempler å peke på? Er effekten av SMS noe som har blitt forsket på? Svaret er ja! Hvis du er klar for å gå i de nerdete detaljene på effekten av SMS er denne artikkelen lagd for deg.

SMS gjør deg sunnere

Jeg vet hva du tenker, men la meg forklare! Det er faktisk gjort mye forskning på effekten av SMS-påminnelser på ulike helserelaterte aspekter. En forskningsartikkel publisert i Journal of Clinical Case Studies undersøkte effekten på påminnelser på SMS. Studiet fokuserte på oppmøte i forbindelse med helserelaterte avtaler, som for eksempel legetimer. De konkluderte med at SMS-påminnelsene økte oppmøteraten betydelig blant pasienter. “SMS is easy and accessible way to communicate with the patients, make intervention personal and interactive, and can reach a large number of patients.” (Akhu-Zaheya & Shiyab, 2017).

En annen studie publisert i International Journal of Medical Informatics så nærmere på effekten av SMS-påminnelser. Studiet så på effekten i forbindelse med overholdelse av et sunt kosthold, medisiner og røyking blant voksne pasienter med hjerte- og karsykdommer. Dette studie konkluderte med at SMS har en svært god effekt på å minne pasientene om å overholde kostholdet og ta medisinene sine. “SMS is easy and accessible way to communicate with the patients, make intervention personal and interactive, and can reach a large number of patients.” (Akhu-Zaheya & Shiyab, 2017).

Dette er heller ikke det eneste studiet som peker på SMS som en høyest effektiv metode for å fremme sunne vaner. En metaanalyse publisert i 2015 konkluderte med at SMS er et robust medium å nå ut med uavhengig av kjennetegnene på mottakerne eller vanene man ønsker å fremme. “SMS messaging is a simple, cost-effective intervention that can be automated and can reach any mobile phone owner. While the effect size is small, potential health benefits are well worth achieving." (Orr & King, 2015).

Men hva med effekten av SMS markedsføring?

En forskningsrapport publisert i The Business and Management Review Vol. 10, undersøkte hvilken effekt SMS markedsføring har på forbrukeratferd. Forfatteren så på fire hovedelementer og hvordan disse påvirker den generelle kundeoppfatningen av et gitt selskap. De fire elementene er underholdningsverdi, hvor informativ SMS kampanjen er, irritasjonsgrad og troverdighet. Studiet konkluderte med at SMS markedsføring har en sterk og positiv innvirkning på kundeatferden. Dette gjelder så lenge meldingen blir oppfattet som underholdende. “(...) participant perceive positively when they receive an entertaining text from company." (Ahmed, 2018).

En rapport publisert i Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing Vol. 13 fokuserte på responsraten og merkevareeffekten av SMS markedsføring. Denne forskningen også understreker viktigheten av kreativ utforming av SMS kampanjer. Av alle kampanjene de inkluderte i sin forskning, kom kampanjene som inneholdt enten gode tilbud eller gåter/vitser på topp. Dette viser effekten av å appellere til følelsene til mottakerne av en SMS-kampanje.

La tallene vise deg

I samme rapport skriver Rettie et al. at 89 prosent av meldingene ble lest, og at 5 prosent av dem ble videresendt til venner. De bemerket seg at inkluderingen av en Call-to-Action virket som en sterk drivkraft for at kundene skulle utføre en handing. “For most of the campaigns (20 out of 26), respondents followed the specified call to action, with the most frequent response following the message directions” (Rettie et al., 2005).

Når det gjelder svarprosent, scorer SMS markedsføring høyest med en gjennomsnittlig svarprosent på 31 prosent. Sammenlignet med andre medier somreklame og e-postmarkedsføring, var tekstmeldingsannonsering den desidert mest effektive kanalen. “This compares very favorably both with direct mail, with reported response rates between 1 percent and 5 percent, and permission-based e-mail marketing, with reported response rates from 1 percent to 8 percent." (Rettie et al., 2005).

De så også på sammenhengen mellom respons og kjøpsintensjon i forbindelse med SMS kampanjer:

Relationship between response and purchase intention

Forholdet mellom respons og handling har en sterk tilknytning til den opplevde relevansen av meldingen. Mottakerne som opplevde meldingen som mer relevant hadde en betydelig høyere sannsynlighet for å foreta seg en handling. De som derimot ikke foretok seg noe handling beskrev kampanjene som irrelevante. Dette er et gyllent eksempel på hvorfor du bør personalisere kampanjene og tilpasse dem til kundesegmentene. Slik forsikrer du deg om at meldingen er så relevant som mulig.

Der har du det!

Nå har du har en hel artikkel, fylt av referanser til flere fagartikler som understreker effekten av SMS. Hvis ikke dette er nok til å overbevise deg om å gi SMS markedsføring en sjanse, så vet jeg ikke hva som skal til! Hvis du bestemmer deg for å teste det ut selv og høste fordelene, hjelper vi deg gledelig på veien!